De farlige stoffene

Skadelige hudpleiestoffer

Skadelige stoffer

Visste du at mange av hudpleieproduktene du bruker daglig inneholder kjemiske stoffer som kan være skadelig for deg? Som forbruker er det viktig at du er bevisst på hva produktene inneholder, og hvilke farer du eventuelt utsetter deg selv og miljøet for. Kunnskap og tilgjengelig informasjon er viktig, for det er bare slik du kan ta gode, informerte valg når du kjøper produkter. Her har jeg samlet litt nyttig informasjon for deg.

 

Lær om de ulike stoffene

Under følger en oversikt over de mest utbredte kjemiske stoffene (i kosmetikk og personlig pleie) med kjente, skadelige helse- og miljøeffekter. Les om stoffene for å lære mer om hvorfor de er skadelige, hvordan du kan gjenkjenne dem og hvilke produkter du kan velge i stedet:

 

“Slapt” regelverk

Kosmetikkindustrien er en av bransjene som i lang tid har brukt kjemiske stoffer som parabener for å hindre sopp og bakterier, siloksaner for å skape en bløt og glatt effekt på kremer, triklosaner for å drepe bakterier, og lyral for å gi god lukt til kosmetikk og hudpleieprodukter. De fleste følger sannsynligvis gjeldende regelverk, men mange skjuler seg også bak det. For selv om regelverket er der for å beskytte oss forbrukere, er det ikke nok til at vi kan stole blindt på det. La meg forklare hvorfor. 

Det tar nemlig lang tid fra man mistenker at et stoff har skadelige effekter, til det faktisk havner på forbudt-lista. Det er en lang prosess som krever mye forskning og dokumentasjon, og det kan ta en årrekke. 

Det skal mye til for at et stoff forbys totalt. Det som oftere skjer er at det settes en grense for hvor mye man kan tilsette et gitt produkt, fordi det anses som trygt i mindre mengder. Problemet med dette, er at det er umulig for oss forbrukere å vite hvor mye av dette stoffet vi totalt får i oss. Mengden et produkt inneholder og grenseverdiene er det ikke krav om at det må opplyses om.  

Det er også mye vi vet for lite om, som det må forskes mer på. Dette gjelder f.eks. langtidseffekter av å utsettes for enkelte stoffer, og kombinasjonseffekten som oppstår når vi utsettes for flere stoffer samtidig. Regelverket er rett og slett for slapt til at vi kan stole på at det beskytter oss godt nok. Vi må derfor ta ansvar selv, holde oss informert og være føre var.


Cocktaileffekt

Hva skjer egentlig når vi utsettes for flere av stoffene, den såkalte coctaileffekten? Selv om stoffene er potensielt skadelig nok i seg selv, blir det faktisk enda verre når kjemikaliene kommer sammen og danner en såkalt cocktaileffekt. Da trenger ikke dosen av kjemikaliene være stor før det medfører helseskader hos både mennesker og dyr. 


Folkehelseinstituttet forklarer dette på sin faktaside om Miljøgifter og helse i Norge.