Skadelige stoffer i hudpleie - Siloksaner

Hva er siloksaner?

Siloksan finnes i mye av det vi bruker daglig eller ofte. Du finner det i sminke, sjampo, balsam, hårstyling/gelèr, kremer, deodoranter, flytende såpe, bilpleiemidler, rengjøringsmidler, skyllemiddel og i maling. I tillegg brukes siloksaner til å beskytte kretskort i elektroniske produkter.

Stoffet har egenskaper som påvirker konsistensen i produkter slik at de blir glatte og enklere å smøre ut. 

 

Derfor bør du unngå siloksaner

Siloksaner er en stor gruppe kjemikalier, som kan fremkalle kreft og kan skade mennesker og dyrs evne til å få barn. Bruken av siloksaner er utstrakt – noe som fører til at det slippes ut i miljøet i store mengder. Siloksaner brytes langsomt ned og lagrer seg i levende organismer. Det hoper seg opp i næringskjeden og blir mer og mer konsentrert jo lenger opp i kjeden vi kommer.

Det finnes i mange deler av miljøet i relativt høye konsentrasjoner, blant annet i torsk fra indre Oslofjord. Spesielt siloksanene D4 og D5 har miljøskadelige egenskaper, og det er grunn til bekymring for den utstrakte bruken av D5 som vi for det meste finner i kosmetikk og hygieneprodukter.

Norske miljømyndigheter advarer mot siloksaner. Siloksan D4 er klassifisert som reproduksjonsskadelig med «mulig fare for skade på forplantningsevnen» og «kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet». D4 er forbudt i kosmetikk, men kan inngå i andre siloksanblandinger. Siloksan D5 står på norske miljømyndigheters liste over “prioriterte miljøgifter”. Det er foreløpig ingen restriksjoner på bruk av det i kosmetikk og hygieneprodukter, da det er stoffenes miljøegenskaper som vurderes som problematiske

EUs vitenskapskomité for forbrukersikkerhet (SCCS) konkluderte i 2010 med at D4 og D5 ikke utgjør noe helseproblem når det brukes i kosmetikk, men at den utstrakte bruken av stoffene gir grunn for bekymring.

For de fleste siloksaner er det liten informasjon om giftighet, nedbryting i miljøet og bioakkumulering. Det er heller ikke mye informasjon om stoffenes langtidseffekter i miljøet. Samtidig er bruken av siloksaner omfattende, og det er forventet at forbruket kan komme til å øke i årene fremover.

 

Hva skal du se etter?

Lurer du på om produktet inneholder siloksaner, se etter følgende på produktets innholdsfortegnelse:

  • D5
  • Cyclomethicone
  • Cyclopentasiloxane
  • Pentacyclomethicone
  • Dekametylsyklopentasiloksan

 

Anbefalinger

Vi anbefaler å minimere bruken av produkter som inneholder siloksaner, både for egen helse og for miljøets del. Det finnes en rekke siloksanfrie kosmetikkprodukter. Se for eksempel Englegårds utvalg av 100% naturlige produkter, helt fri for siloksan og andre skadelige stoffer.